Przejdź do treści

Additional materials and deliverables

This publication is in Polish and is an additional information material and a script, which is a collection of classes carried out by a team of employees of the University of Zielona Góra and guests of Sinan Tankut Gulhan – staying at the UZ as a visiting professor. The next guest was Alexandru Corpade – a student of Alba Iulia University in Romania, who was an Erasmus+ scholarship holder (internship) in the summer semester. The most important co-authors of this publication were students who participated in activities in movement, but also included in the publication their thoughts and reflections on the activities in which they participated.

Fragment wstępu do skryptu „Ruszamy. Edukacja mobilna w praktyce”.

„Publikacja pod tytułem „RUSZAMY” jest zbiorem opowieści o współtworzeniu i wprowadzaniu w życie nowego modelu edukacji. Współtwórcami edukacji mobilnej w praktyce są studenci i nauczyciele akademiccy oraz liczne osoby spoza uczelni, które zgodziły się z nami współpracować lub zaprosiły nas do współpracy. Studenci występują tutaj w kilku istotnych rolach. Po pierwsze, są  inspiratorami tego przedsięwzięcia. Rozmowy, które z nimi prowadzimy ujawniają niezadowolenie z tradycyjnego, dziewiętnastowiecznego modelu, zgodnie z którym tylko nauczyciel jest aktywnym podmiotem, a studenci obiektem oddziaływania. Oczekiwanie zmian jest przez  studentów wyrażane, między innymi, poprzez wybór zajęć o charakterze projektowym, powiązanych z realnymi procesami społecznymi, dających im szansę rozwijania umiejętności i sprawdzania siebie w działaniu. Takie właśnie zajęcia są opisane w niniejszej publikacji”

Ruszamy. Edukacja mobilna w praktyce – pdf file 6,5 MB

Skip to content